Disclaimer

Disclaimer

  1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
  2. De inhoud van de website is door Klimop Groenonderhoud met de grootste zorg samengesteld. Klimop Groenonderhoud aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde;
  3. Het bedrijf garandeert niet of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt is voor een bepaald doel;
  4. Klimop Groenonderhoud behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud van de website op onderdelen te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen van de website;
  5. Klimop Groenonderhoud behoudt zich het recht voor de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Siza niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
  6. Klimop Groenonderhoud is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
  7. Klimop Groenonderhoud behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
  8. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze worden gebruikt om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;
  9. De gebruiker vrijwaart Klimop Groenonderhoud, de werknemers van Klimop Groenonderhoud, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en daaruit voortvloeiende kosten die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.


Klimop Groenonderhoud is een initiatief van SizaWerk, onderdeel van Siza.

Siza gebruikt cookies niet voor commerciële doeleinden en ook niet voor analyse van individuele bezoekers. Meer informatie Sluiten